Följande berättelse är en kort levnadsteckning över Nathanael Carlesons senaste tid i Kina. Detta skrevs år 1900 och publicerades i Trons segrar efter det att nämnda Carleson blivit mördad i Kina för sina missionsinsatsers skull:

“Vid pingsthögtiden samma år fick han under åhörandet av ett missionsföredrag en bestämd kallelse av Gud att offra sitt liv för hedningarna. Längre fram blev det honom klart, att Kina var hans fält, och år 1890, söndagen efter midsommardagen, blev han av Helgelseförbundet kallad att utgå till Kina med vittnesbördet om Kristus. “När det var klart” – skriver han – “att jag skulle få gå till Kina, jublade mitt hjärta av fröjd, som icke kan beskrivas, endast erfaras.

I slutet av 1890 inträffade han i sällskap med Emanuel Olsson i Kina. Efter ett ihärdigt och allvarligt arbete därute måste han som en följd av sin hustrus sjukdom återvända till hemlandet, där han med familj inträffade i november 1898. Den 2 januari detta år (1900, red. anm.) sade han farväl åt sin familj och sina övriga anhöriga samt vänner, för att återgå till det för honom så kära Kina. Förr än han själv eller någon annan kunde ana, var hans lopp fullbordat. Endast Herren kan hugsvala och fylla tomrummet hos hans med två små i djup sorg efterlämnade änka.”

Missionskallelsen förde med sig både glädje och sorg.