av Andrew Murray, bearb.

Det har ofta kostat en allvarlig och fruktansvärd strid, då en människa skulle säga: “Jag vill ge upp min vilja i allt. Jag vill leva i Guds vilja.” Men då Guds Ande öppnar vårt förstånd till att se den glädje och välsignelse det för med sig att låta Kristus bli vårt liv genom att bo i oss, då blir själen villig. Jag vet mig aldrig ha haft ett mer rörande bevis på detta än jag fick för en månad sedan i Johannisburg på ett möte där för troende. En fattig kvinna omtalade sina erfarenheter mycket enkelt och enfaldigt. Hon sa att hon hörde en predikan hållen i ett tält, och vid slutet av mötet frågades det om de var villiga att ge upp allt för Jesus. Frågan var: “Om Kristus skulle kalla dig att ge upp hustru och barn för hans sak, kunde du säga ‘ja’?” Hon lämnade mötet skakande av förskräckelse, och hemkommen kunde hon inte sova. Omkring midnatt tilltog kvalen, men just då förnam hon att Kristus var mer än allt annat. Och hon utbrast: “jag kan ge upp allting.” Och med detsamma kom Jesu frid och Ande över hennes själ. Och under hela två månader sedan den natten hade hennes fröjd varit sådan att hon inte fann ord för att uttrycka den. O, dyra bröder och systrar, är ni redo att ta detta steg och säga: “Ja, Herre Jesus, allt vill jag ge upp, bara du må komma och bo i mitt hjärta”?

(OBS! På “De urgamla stigarna” tror vi inte att Gud normalt kallar en man eller hustru från deras äkta hälft, men däremot är det oerhört viktigt att denna inställning finns hos oss. Att Kristus är vårt allt och att vi är beredda att gå vart han än kallar. På den tid då detta skrevs ner (runt år 1900) var det inte ovanligt att en man lämnade sin familj för missionsfältet. Vi tror dock att Gud hellre ser hela familjer verka tillsammans på fältet. Det skall också noteras att ingen lämnade sin hustru eller make av själviska anledningar, utan snarare i stor smärta och vemod, liksom man kan se på kvinnans reaktion på frågan.)