(Ungdomssång)

“Giv mig, min son, ditt hjärta, och låt mina vägar behaga dina ögon.” Ords 23:26

Giv dig åt Jesus
I ungdomens vår,
Endast i honom
Sann glädje du får.

Ej uti världen
Du finner den fröjd,
Som dig kan göra
Lycksalig och nöjd.

Endast med Jesus
Du kan uti ro
Lycklig på jorden
Få leva och bo.

Dröj då ej längre
I djävulens våld,
Skynda till Jesus
Hos honom tag sold!

Offra åt honom
Din kraft och din tid,
Så skall ditt hjärta
Få smaka hans frid.

Odelat honom,
Din Frälsare, giv
Kraften och blomman
Just nu av ditt liv!

Han dig behöver
Så innerligt väl,
Bliv icke längre
Begärelsens träl!

Låt dig ej tjusas
Av lustarnas lek,
Vilken gjort kinden
På mången så blek.

Synden blott sårar
På tusende sätt.
Ack att du såge
Den sanningen rätt!

Då skulle genast
Till Jesus du fly,
Som dig vill lyfta
Ur lustarnas dy.

Då du ej mera
En endaste dag
Vågade synda
I vännernas lag.

Genast då fölle (skulle du falla)
Du liksom ett ler
Invid hans fötter
I ödmjukhet ner.

Ja, må du falla
Idag till hans fot
Och hans försoning
Och nåd taga mot (ta emot)!

Hör, hur i kärlek
Han frågar just dig:
“När vill du giva
Ditt hjärta åt mig?”

G. R–dt.